Υπηρεσίες

Διεκπεραίωση υποθέσεων προς υπηρεσίες

Το δυναμικό της Golden Fleece Office Support είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για την παροχή συμβουλών προς την ομαλή διεκπεραίωση των προσωπικών σας υποθέσεων που αφορούν τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες.

Κάθε πελάτης που απευθύνεται στο γραφείο μας είναι για μας πολύτιμος. Εξειδικευμένοι συνεργάτες με μεγάλη εμπειρία, γλωσσολογικές και νομικές σπουδές, είναι πάντα έτοιμοι να σας παρέχουν όλες τις πληροφορίες, συμβουλές και υποστήριξη που χρειάζεστε.

Συνοδεία Εμπορικών Αποστολών

Η Golden Fleece Office Support και το εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό της είναι στη διάθεση των πελατών της για την κάλυψη αναγκών γραμματειακής υποστήριξης σε εμπορικές αποστολές, επιχειρηματικά ταξίδια, επισκέψεων σε εκθέσεις ή σε επαγγελματικές συσκέψεις και συναντήσεις.

Απομαγνητοφωνήσεις

Η Golden Fleece Office Support παρέχει υπηρεσίες απομαγνητοφωνήσεων διασφαλίζοντας την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος μέσα από ένα σύστημα ομαλής απόδοσης του λόγου και διπλού ελέγχου του τελικού κειμένου.

Η απόδοση του προφορικού λόγου της απομαγνητοφώνησης σε γραπτό λόγο γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το τελικό κείμενο που παραδίδεται στον πελάτη να είναι απαλλαγμένο από παύσεις ή αχρείαστες επαναλήψεις, να είναι ευανάγνωστο, να έχει συνεκτική ροή και να μεταφέρει ορθά τα αρχικά νοήματα.

Επίσης, πραγματοποιείται λεπτομερής επανέλεγχος που καλύπτει τυχόν κενά και διορθώνει το τελικό κείμενο έτσι ώστε να επιτευχθεί η άρτια συνολική μεταφορά του ηχογραφημένου προφορικού λόγου.

Η GoldenFleeceOfficeSupport παρέχει υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης για όλους τους τομείς κοινωνικοοικονομικής δραστηριότητας (π.χ. ιατροφαρμακευτικός, νομικός, ερευνητικός, επιχειρηματικός, επικοινωνίας κ.λπ.)

apomagnitofoniseis

Υποστήριξη Εκδηλώσεων

Η Golden Fleece Office Support παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες για οποιαδήποτε εκδήλωσή σας. Μαζί με τους συνεργάτες της καλύπτει τις ανάγκες σας για ηχητική και οπτική κάλυψη (ηχογραφήσεις – βιντεοσκοπήσεις), παρέχει γραμματειακή υποστήριξη για την εκδήλωσή σας ενώ συνεργαζόμενη με εταιρία διοργάνωσης συνεδρίων μπορεί να καλύψει οποιασδήποτε έκτασης διοργανωτική σας ανάγκη.

Δακτυλογραφήσεις – Εισαγωγή δεδομένων

Η Golden Fleece Office Support αναλαμβάνει τη δακτυλογράφηση των κειμένων σας καθώς και οποιαδήποτε εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικές φόρμες, προγράμματα και διάφορες εφαρμογές.

Όλες οι μετατροπές χειρόγραφων σε ηλεκτρονική μορφή δεν περιλαμβάνουν μόνο απλή εισαγωγή κειμένων και δεδομένων αλλά ακολουθείται μια διαδικασία μορφοποίησης, σελιδοποίησης και παραγραφοποίησης σύμφωνα με τους κανόνες σύνταξης κειμένων αλλά και τις ανάγκες που θέλετε να καλύψετε (μορφοποιήσεις που περιλαμβάνουν πίνακες, σχεδιαγράμματα, μπάρες και γραφήματα ανάλυσης οικονομικών στοιχείων, εικόνες κ.λπ.)

Το σύστημα διπλού ελέγχου από διαφορετικούς συνεργάτες που ακολουθεί η Golden Fleece Office Support εγγυάται ότι το αποτέλεσμα της δακτυλογράφησης θα είναι απόλυτα ακριβές και δεν θα περιλαμβάνει κάποιο λάθος ενώ η εργασία μπορεί να εκτελεστεί και να παραδοθεί ταχύτατα καλύπτοντας τις ανάγκες σας.

Το κόστος υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των λέξεων, το μέγεθος των γραμμάτων και τις παραγράφους. Στις φόρμες Excel το κόστος υπολογίζεται ανά εγγραφή και σε σχέση με τα πεδία που θα πρέπει να δημιουργηθούν και να συμπληρωθούν καθώς και τη συνολική έκταση του εγγράφου.

Επιμέλεια κειμένων – proofreading

Η επιμέλεια κειμένων πραγματοποιείται σε κείμενα των οποίων η μετάφραση παρουσιάζει υψηλό βαθμό δυσκολίας και την αναλαμβάνουν εξειδικευμένοι μεταφραστές που είναι επιμελητές και διορθωτές κατέχοντες την ορολογία του αντικειμένου της μετάφρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή πιστότητα προς το πρωτότυπο.

Η Golden Fleece Οffice Support παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία και για μεταφράσεις που έχουν γίνει από άλλους μεταφραστές και μεταφραστικά γραφεία όπως και για έλεγχο πιστότητας οποιουδήποτε μεταφρασμένου κειμένου. Το αποτέλεσμα του ελέγχου και το ποσοστό λαθών και παραλείψεων που προκύπτουν υποδεικνύει εάν χρειάζεται να ξαναγίνει μια μετάφραση από την αρχή.

Στην υπηρεσία περιλαμβάνεται και η μορφοποίηση ήδη δακτυλογραφημένων κειμένων, η ένθεση εικόνων και σχεδιαγραμμάτων, η αρίθμηση, το σκανάρισμα φωτογραφιών καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτείται ώστε το κείμενο να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες που προορίζεται να καλύψει.

Οι συνηθέστερες ανάγκες που καλύπτονται είναι:
 • Έντυπα και ειδικές εκδόσεις για συνέδρια
 • Φοιτητικές εργασίες – Πτυχιακές εργασίες
 • Παρουσιάσεις σε ημερίδες και σεμινάρια
 • Προωθητικό υλικό συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων
grammatiaki ypostiriksi

Διοργάνωση Συνεδρίων

Η Golden Fleece Office Support παρέχοντας πλήρως τις πιο σημαντικές υποστηρικτικές υπηρεσίες συνεδρίων (όπως π.χ. η διερμηνεία, η γραμματειακή υποστήριξη, οι μεταφράσεις, η δημιουργία ειδικού υλικού κ.ά.) δεν θα μπορούσε παρά να αναλάβει το ίδιο υπεύθυνα και αποτελεσματικά ολόκληρη τη διοργάνωση του συνεδρίου σας.

Η πολύχρονη εμπειρία μας, η επαγγελματική συνείδηση με την οποία επιτελούμε το έργο μας και η υπευθυνότητα με την οποία εξυπηρετούμε τους πελάτες μας εγγυώνται τη διοργάνωση ενός επιτυχημένου συνεδρίου, σεμιναρίου, διάσκεψης κ.λπ. που θα καλύπτει πλήρως τους στόχους που έχετε θέσει εξ αρχής.

Γραμματειακή υποστήριξη

Σε μια εποχή πολλαπλών απαιτήσεων και μεγάλης πολυπλοκότητας των αγορών οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις τους, ανεξαρτήτως μεγέθους και αντικειμένου, καλούνται να δράσουν βασιζόμενοι περισσότερο από ποτέ στην υψηλής εξειδίκευσης διοικητική υποστήριξη.

Η Golden Fleece Office Support υποστηρίζει την επιχειρηματική σας δράση με παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης υψηλών απαιτήσεων, που κάνουν τη διαφορά. Μαζί σας θα μελετήσουμε τις πραγματικές σας ανάγκες και θα σχεδιάσουμε το είδος και την έκταση της γραμματειακής υποστήριξης που σας ταιριάζει η οποία θα εξασφαλίσει την καλή επιχειρηματική σας λειτουργία.

Αν είστε νέα επιχείρηση που βρίσκεται στο ξεκίνημά της και δεν παρουσιάζει ακόμη πλήρη οργανωτική δομή, με τις πλήρως εξειδικευμένες υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης της Golden Fleece Office Support αποκτάτε την εικόνα της διοικητικά άψογα οργανωμένης και δομημένης επιχείρησης καθώς και την ουσία της ορθής και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης των διοικητικών εργασιών.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης είτε σε μορφή πακέτων υπηρεσιών, τα οποία περιλαμβάνουν ομαδοποιημένες συναφείς εργασίες,είτε ως μεμονωμένες εργασίες.

Ενδεικτικά, μπορείτε να ζητήσετε:

epimeleia keimenon

Υποστήριξη Ατομικών Υπηρεσιών

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως επικοινωνία και καθορισμός επαγγελματικών ραντεβού, επιμέλεια εργασιών προσωπικού χρόνου όπως αυτοκίνητο, καθαριστήριο κ.λπ., υπενθυμίσεις κοινωνικών και οικογενειακών υποχρεώσεων καθώς και ιατρικών και φαρμακευτικών θεμάτων, διευθέτηση και κατανομή προσωπικού χρόνου κ.ά.

Υποστήριξη Διοικητικών Υπηρεσιών

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως εκτέλεση διοικητικών βοηθητικών εργασιών, επικοινωνία με συνεργάτες και αρχές για συντονισμό έργου, προγραμματισμός και πραγματοποίηση συσκέψεων συνεργατών και διοίκησης, σύνταξη αναφορών, επίβλεψη τήρησης προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων, σύνταξη πρακτικών συσκέψεων, εργασίες αρχειοθέτησης, αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail), διερεύνησης στο ίντερνετ, διευθέτηση επιστολικής επικοινωνίας, διεκπεραίωση αλληλογραφίας κ.ά.

Υποστήριξη Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Περιλαμβάνονται όλων των ειδών οι υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης που απαιτούνται για συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις, σεμινάρια, ταξιδιωτικές αποστολές, υποδοχή και φιλοξενία συνεργατών, συνοδεία, απλή παρουσία, καταχωρίσεις στοιχείων, καταγραφή συμμετεχόντων κ.ά.

epimeleia taksidiou

Επιμέλεια Ταξιδιού

Μέρος των υποστηρικτικών υπηρεσιών της GoldenFleeceOfficeSupport είναι και η επιμέλεια ταξιδιού καθώς πολύ συχνά τα ταξίδια αφορούντην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Προκειμένου να σας βοηθήσουμε στις τυπικές και λιγότερο ευχάριστες διαδικασίες ενός ταξιδιού ώστε να μπορέσετε να μείνετε εσείς συγκεντρωμένοι στην ουσία του ταξιδιού σας και να ζήσετε την ταξιδιωτική απόλαυση, αναλαμβάνουμε εργασίες όπως:

 • Αναζήτηση αεροπορικών γραμμών και αεροπορικών εταιριών για τον προορισμό σας
 • Κρατήσεις θέσεων
 • Παραλαβή και αποστολή εισιτηρίων
 • Κρατήσεις ξενοδοχείων
 • Ενοικίαση αυτοκινήτου
 • Εξεύρεση διερμηνέα
 • Έλεγχο τιμών, αποστάσεων, νομισματικών διαφορών και διαφορών ώρας κ.λπ.
 • Επιμέλεια και καταγραφή προγράμματος επίσκεψης, αξιοθέατων, επιχειρηματικών ευκαιριών, σχετικών εμπορικών εκθέσεων κ.ά.
 • Επιμέλεια και πρόταση προγράμματος οικογένειας.
 • Φροντίδα αποσκευών
 • Γενικές ταξιδιωτικές διευθετήσεις, διεκπεραιώσεις, προγραμματισμοί και έλεγχοι.
SEE ALSO
Golden Fleece
Translations Services
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon