Μεταφράσεις

Η Golden Fleece Translations παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες μετάφρασης εφαρμόζοντας ένα σύστημα αρχών που εγγυάται μεταφραστικό αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, ακόμη και όταν αφορά στην πιο πολύπλοκη και δύσκολη ορολογία.

Βασική αρχή μας είναι η μετάφραση να μη στηρίζεται σε ηλεκτρονικά λεξικά, όπως συμβαίνει συνήθως στην εποχή μας, αλλά αποκλειστικά και μόνο στο ανθρώπινο δυναμικό μας και το δίκτυο συνεργατών που διαθέτουμε σε όλο τον κόσμο, για κάθε γλώσσα. Η μεταφραστική δεινότητα των συνεργατών μας εξασφαλίζει την ακριβή απόδοση του πρωτότυπου κειμένου με όλες τις λεπτές αποχρώσεις της κάθε γλώσσας, περιλαμβανομένης και της ορολογίας, αποτέλεσμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί με χρήση ηλεκτρονικού λεξικού.

Έτσι, παίρνετε στα χέρια σας υψηλής ποιότητας μεταφραστικό έργο.

Παρέχουμε υπηρεσίες μετάφρασης στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Τσέχικα, Πολωνικά, Ουκρανικά,Μολδαβικα, Γεωργιανά, Αρμένικα,Λευκορωσικα, Βουλγαρικά, Αλβανικά,Σκοπιανα, Ρουμανικά, Σέρβικα, Ολλανδικά, Ουγγρικά, Σλοβάκικα, Δανικά, Ισλανδικά, Νορβηγικά, Σουηδικά, Φιλανδικά, Τουρκικά Αραβικά, Ιαπωνικά, Κινέζικα και στις Βαλτικές γλώσσες.

Τομείς:

Λογιστικές & Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις

Στην Golden Fleece Translations,διαθέτουμε συνεργάτες οικονομολόγους και εξειδικευμένους στην οικονομική και εμπορική ορολογία μεταφραστές, που πραγματοποιούν άριστες μεταφράσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών και λογιστικών εργασιών. Σε μια εποχή όπου στον κόσμο της οικονομίας η ορθή ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία με σαφήνεια συμβάλουν ουσιαστικά στην επιτυχία των συνεργασιών, η στήριξη που σας παρέχει μια μεταφραστική υπηρεσία υψηλής αξιοπιστίας μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις:
 • Οικονομοτεχνικών μελετών και Οικονομικών καταστάσεων
 • Ισολογισμών
 • Μηνιαίων-ετήσιων εκθέσεων
 • Επιχειρηματικών σχεδίων (businessplan) & εκθέσεων – πορισμάτων
 • Διεθνών λογιστικών προτύπων-λογιστικών φύλλων
 • Τιμολογίων-εμπορικών συναλλαγών
 • Κειμένων Marketing – Management
 • Χρηματοοικονομικών εκθέσεων
 • Εγγράφων ασφαλιστικών ταμείων ή φορέων
 • Εκκαθαριστικών
 • Πανεπιστημιακών εργασιών
 • Τραπεζικών εγγράφων

Τουριστικές & Ναυτιλιακές

Διαθέτοντας συνεργάτες έμπειρους στην οικονομική και εμπορική επικοινωνία και μεγάλη εξειδίκευση στους τομείς των τουριστικών και ναυτιλιακών θεμάτων, η Golden Fleece Translations σας παρέχει υπηρεσίες που στηρίζουν οποιαδήποτε μεταφραστική σας ανάγκη στον χώρο του τουρισμού και της ναυτιλίας. Από την πιο συνηθισμένη έως την πιο εξειδικευμένη.

Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις:
 • Εγγράφων διεθνούς εμπορίου
 • Εγγράφων διοίκησης επιχειρήσεων
 • Μarketing – διαφήμισης και δημοσίων σχέσεων
 • Επιχειρηματικού σχεδιασμού
 • Ερευνών αγοράς
 • Διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων
 • Πάσης φύσεως τουριστικών κειμένων και αντίστοιχων ιστοσελίδων
 • Νηολογήσεων πλοίων
 • Κειμένων ναυτιλιακών εταιρειών και οργανισμών
 • Ημερολογίων γέφυρας
 • Ναυπηγικών μελετών και λοιπών κειμένων ναυπηγικής βιομηχανίας
 • Εφαρμογών ξένων γλωσσών ή/και πληροφορικής στη διοίκηση και στο εμπόριο
 • Ναυλοσυμφώνων
 • Φορτωτικών εγγράφων
 • Νομικών κειμένων ιδιωτικού και δημοσίου ναυτικού δικαίου
 • Συμφωνητικών και συμβάσεων
metafraseis touristika nautiliaka

Φιλολογικές Μεταφράσεις

Οι φιλολογικές μεταφράσεις ανάγουν τη μετάφραση σε τέχνη πολλές φορές ανάλογη της λογοτεχνίας, καθώς η μετάφραση ενός λογοτεχνικού έργου μπορεί να είναι εφάμιλλης σπουδαιότητας με την ίδια τη συγγραφή του. Στην Golden Fleece Translations έχοντας εξασφαλίσει την ανεκτίμητη συνεργασία λογοτεχνών και φιλολόγων εξειδικευμένων στην μετάφραση και πάντα με σεβασμό στο πρωτότυπο κείμενο, παρέχουμε υπηρεσίες μεταφράσεων:

 • Φιλολογικών κειμένων και δοκιμίων
 • Άρθρων δημοσιογραφίας
 • Λογοτεχνικών βιβλίων, ποιημάτων, θεατρικών έργων, άρθρων, πονημάτων κριτικής
 • Θεολογικών και θρησκευτικών πονημάτων
 • Κειμένων ιστορίας, αρχαιολογίας, εθνολογίας
 • Παιδαγωγικών θεμάτων
 • Κειμένων τέχνης, κριτικής, ιστορίας της τέχνης και μουσειολογίας
 • Κειμένων φιλοσοφίας, κοινωνιολογίας και ψυχολογίας

Μεταφράσεις Διοικητικών Εγγράφων

Η Golden Fleece Translations αναλαμβάνει την έγκυρη μετάφραση δημοσίων και ιδιωτικών εγγράφων που προέρχονται από την αλλοδαπή και προορίζονται για χρήση στην Ελλάδα όπως και ελληνικών εγγράφων για χρήση σε χώρες του εξωτερικού. Επίσης συνοδεύει το μεταφραστικό έργο και με υπηρεσίες επικύρωσης των εγγράφων,για πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση.

Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις:
 • Συμβολαίων
 • Δικαστικών προσφυγών – εγγράφων για δικαστική χρήση
 • Ασφαλιστικών μέτρων και εγγράφων για αποζημιώσεις από ασφαλιστικούς φορείς ή ταμεία
 • Γνωμοδοτήσεων
 • Μελετών, πρακτικών και αποφάσεων
 • Στατιστικών στοιχείων
 • Ιδιωτικών εγγράφων και συμβάσεων
 • Συστατικών επιστολών
 • Δημόσιων πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου, βάπτισης, θανάτου)
 • Εγκύκλιων
 • Απολυτηρίων λυκείου
 • Πιστοποιητικών σεμιναρίων & επιμορφώσεων
 • Πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής
 • Πτυχίων ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων & τεχνολογικών ιδρυμάτων
 • Εκθέσεων
 • Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σπουδών
 • Δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας
 • Καταστατικών εταιρειών
 • Εγγράφων άδειας και πιστοποίησης
 • Πτυχίων ξένων γλωσσών / πιστοποιητικών επάρκειας
metafraseis dioikitikon eggrafon

Μεταφράσεις Ομιλιών Συνεδρίων& Ημερίδων

Με ένα πλήθος από ειδικούς συνεργάτες διαφορετικών ειδικοτήτων και γνωστικού πεδίου, αναλαμβάνουμε τη μετάφραση ομιλιών συνεδρίων, ημερίδων και πάσης φύσεως και αντικειμένου εκδηλώσεων που γίνονται είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό της χώρας μας. Πάντα άπταιστα και με μεγάλη ταχύτητα, έγκυρα και έγκαιρα, όπως και με απόλυτη εχεμύθεια.

Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις πρακτικών και ομιλιών:
 • ημερίδων
 • διασκέψεων
 • συνεδρίων
 • συμβουλίων
 • σεμιναρίων
 • διεθνών εκδηλώσεων
 • συσκέψεων
 • συνελεύσεων

Εμπορικές μεταφράσεις

Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις αλλά και μεμονωμένοι επαγγελματίες που συνδιαλέγονται με το εξωτερικό επιλέγουν την Golden Fleece Translations για την καθημερινή υποστήριξή τους σε ότι αφορά τη μετάφραση εγγράφων που αφορούν από την εμπορική τους πολιτική και την καθημερινή τους αλληλογραφία μέχρι τα κείμενα του διαφημιστικού υλικού τους, την τιμολογιακή πολιτική τους και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για να στηριχθεί η εμπορική δραστηριότητά τους στο εξωτερικό.

Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις για:
 • Εταιρικές και προϊοντικές παρουσιάσεις
 • Γενικές παρουσιάσεις
 • Έντυπα/ φυλλάδια
 • Διαφημιστικό και προωθητικό υλικό
 • Επιστολές και αλληλογραφία
 • Ετήσιοι απολογισμοί
 • Σχέδια μάρκετινγκ (marketing plans)
 • Kαμπάνιες Google AdWords & S.E.O.
 • Eνέργειες δημοσίων σχέσεων

Μεταφράσεις ιατρικών & φαρμακευτικών κειμένων

Η ακρίβεια και η υψηλή πιστότητα μιας μετάφρασης που αφορά ιατρικά και φαρμακευτικά κείμενα είναι πεδία αδιαπραγμάτευτα για ένα ποιοτικό μεταφραστικό γραφείο. Η Golden Fleece Translations με υπευθυνότητα απέναντι στην κρισιμότητα των κειμένων ιατροφαρμακευτικού περιεχομένου διαθέτει συνεργάτες γιατρούς εξειδικευμένους στον αντίστοιχο τομέα και έμπειρους στις μεταφράσεις κειμένων, οι οποίοι αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας το απαιτητικό μεταφραστικό έργο.

Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, παρέχουμε μεταφράσεις για:
 • Ιατρικές και διαγνωστικές εξετάσεις
 • Εγχειρίδια ιατρικού εξοπλισμού, οργάνων και συσκευών
 • Κλινικές μελέτες
 • Οδηγιών χρήσης φαρμάκων
 • Εκπαιδευτικό υλικό ιατρικών επισκεπτών
 • Φαρμακευτικό προωθητικό υλικό
 • Συσκευασίες φαρμάκων και καλλυντικών
metafraseis iatrika farmakeutika

Μεταφράσεις Ιστοσελίδων &e-shops

Η Golden Fleece Translations αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του διαδικτύου στην επικοινωνία και την αποτελεσματική δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων, παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες για ιστοσελίδες, e-shops και κάθε είδους διαδικτυακές εφαρμογές, που επιτυγχάνουν ουσιαστική επικοινωνία με το παγκόσμιο κοινό και τους εθνικούς και τοπικούς πληθυσμούς οι οποίοι παρουσιάζουν τις δικές τους πολιτιστικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες.

Για όλες τις επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και επαγγελματίες, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους και το επαγγελματικό τους πεδίο η Golden Fleece Translations παρέχει, για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, μεταφράσεις:

 • Περιεχομένου (κείμενα) ιστοσελίδας.
 • Μενού και στοιχείων ιστοσελίδας.
 • Γραφικών στοιχείων της ιστοσελίδας (επικεφαλίδα, υπότιτλοι, εικόνες)
 • Βασική γλωσσική προσαρμογή μιας ήδη μεταφρασμένης ιστοσελίδας.

Μεταφράσεις τεχνικές, τεχνολογίας και πληροφορικής

Οι μεταφράσεις τεχνολογίας, όπως και οι κάθε φύσεως τεχνικές μεταφράσεις, απαιτούν υψηλή εξειδίκευση του μεταφραστή, μεγάλη εμπειρία, αλλά και στενή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων οι οποίες τρέχουν πλέον με γοργούς ρυθμούς διαμορφώνοντας τη σημερινή hi – tech πραγματικότητα με τις άπειρες τεχνολογικές συσκευές, γκάτζετ και εφαρμογές που κυκλοφορούν στην αγορά.

Η Golden Fleece Translations διαθέτει εξειδικευμένους συνεργάτες, έμπειρους μεταφραστές που καλύπτουν αποτελεσματικά κάθε μεταφραστική ανάγκη στον τομέα της τεχνολογίας.

Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις για:
 • Εγχειρίδια χρήσης υπολογιστών και τάμπλετ
 • Εγχειρίδια για συσκευές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, περιφερειακά υπολογιστών όπως κάρτες γραφικών. συσκευές δικτύου όπως δρομολογητές, μόντεμ, κλπ.
 • Εγχειρίδια τηλεφωνικών κέντρων, χρήσης καμερών, για εκτυπωτές/φωτοτυπικά/πολυμηχανήματα
 • Εγχειρίδια για τηλεοράσεις, προτζέκτορες, οθόνες
 • Εγχειρίδια χρήσης & εγκατάστασης συσκευών
 • Ηλεκτρολογικό & ηλεκτρονικό εξοπλισμό
 • Πληκτρολόγια και περιφερειακά
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
metafraseis texnikes texnologias

Μεταφράσεις νομικών κειμένων

Τα νομικά κείμενα ανήκουν στην κατηγορία των μεταφράσεων που απαιτούν σημαντική μεταφραστική προσαρμογή.

Η Golden Fleece Translations, διαθέτοντας συνεργάτες έμπειρους στη μετάφραση νομικών κειμένων αναλαμβάνει να μεταφράσει από τα πιο απλά έως τα πιο απαιτητικά και πολυσύνθετα νομικά κείμενα για μεγάλες εταιρίες και φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες για:

 • Συμβόλαια
 • Συμβάσεις/συμφωνίες
 • Αγωγές
 • Δικόγραφα
 • Πιστοποιητικά

Επίσημη μετάφραση εγγράφων

Οι μεταφράσεις επίσημων εγγράφων που πραγματοποιεί η Golden Fleece Translations τηρούν κατά γράμμα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές που ορίζει το ελληνικό κράτος. Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις για:

 • Ξενόγλωσσα πτυχία
 • Πιστοποιητικά και επίσημα δικαιολογητικά (όπως πιστοποιητικών γέννησης/γάμου/θανάτου, φορολογικών πιστοποιητικών κ.ά.)
 • Διάφορα οικονομικά έγγραφα
 • Νομικά έγγραφα

metafraseis ptixia viografika

Μεταφράσεις Πτυχίων & Βιογραφικών

Στην περίπτωση των πτυχίων και των βιογραφικών σημειωμάτων μια καλή, άπταιστη μετάφραση μπορεί να αναδείξει τις δεξιότητες και προσόντα του ατόμου και να γίνει “διαβατήριο” για ένα νέο κόσμο επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Έτσι, η Golden Fleece Translations, με υπευθυνότητα απέναντι στην πραγματικότητα αυτή αναλαμβάνει την έγκυρη μετάφραση βιογραφικών (σε απλή μορφή ή σε μορφή Europass) πτυχίων, διπλωμάτων, απολυτηρίων, πιστοποιητικών καθώς και την επικύρωσή τους.

Για ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών, αναλαμβάνουμε μεταφράσεις:
 • Πτυχίων ξένων και ελληνικών πανεπιστημίων & τεχνολογικών ιδρυμάτων
 • Πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σπουδών
 • Πτυχίων ξένων γλωσσών / πιστοποιητικών επάρκειας
 • Συστατικών επιστολών
 • Πιστοποιητικών σεμιναρίων & επιμορφώσεων
 • Βιογραφικών σημειωμάτων
 • Απολυτηρίων λυκείου
 • Αναλυτικών βαθμολογιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Πιστοποιητικών δεξιοτήτων Πληροφορικής και άλλων τομέων
SEE ALSO
Golden Fleece
Office Support
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon