etaireia

Dragulj među prevodilačkim Agencijama!

Agenciju Golden Fleece Translations je godine 1993. osnovala Despina Karipidu i od tada, ova firma dosledno i odgovorno pruža prevodilačke usluge. Konrektno: pismeno prevođenje, konsekutivno i simultano tumačenje, zvanične overe a uže je specijalizovana u oblasti medicinskih, naučnih, tehničkih, pravnih, ekonomskih, književnih, školskih, pomorskih, turističkih i upravnih tekstova na svim evropskim kao i na azijskim jezicima. 

Konstantno ulažući u tehnološke sisteme kao i u kadrove i saradnike, Golden Fleece Translations pokriva sve potrebe svojih klijenata kvalitetom, profesionalnošću i doslednošću relevantno sa vremenskim rokovima primopredaje prevoda. 

Cilj kompanije je zadovoljstvo klijenta na svim nivoima i načelo kojim se vodi je stručno pružanje celokupnih usluga i rešenja. 

Golden Fleece Translations nalazi oslonac u svojim ljudskim resorsima u čijim redovima su stručnjaci lingvisti, profesionalni konsultanti i tehničari kao i u svojoj međunarodnoj mreži prevodilaca. Na taj način, garantuje pružanje usluga na visokom nivou. Prevod i korektura teksta od strane stručnjaka relevantnih oblasti kao i prevod stručne terminologije, prevodi od strane lingvista – prevodilaca u zemlji u kojoj se govori jezik na koji se tekst prevodi i paralelno, upotreba naprednih prevodilačkih tehnologija, osiguravaju vrhunski kvalitet, konkurentnu cenu i brzinu u primopredaji tekstova. 

Poznate kompanije i organizacije svih branši, naučni radnici i privatnici kao i studenti, spadaju u klijente Golden Fleece Translations koja već 20 godina gradi veze zasnovane na poverenju i odličnoj saradnji, obavezujući se na dosledno pružanje kvalitetnih usluga vrhunskog standarda. 

Višestruko i dugogodišnje iskustvo Golden Fleece Translations, hiljade i hiljade uspešno realizovanih projekata i širok spektar klijenata u kombinaciji sa kvalitetom i poštovanjem vremenskih rokova za predaju teksta, svrstavaju ovu firmu u jednu od najpouzdanijih i najdoslednijih agencija za prevode i tumačenja u Grčkoj. 

 

Prednosti saradnje sa Golden Fleece Translations

Naše dugogodišnje iskustvo, profesionalni kadrovi i uspešna realizacija više hiljada zahtevnih projekata, obezbeđuju niz bitnih prednosti i pogodnosti za Vas. 

•  Golden kvalitet usluga: 

Koristeći dobro oproban sistem raspodele, realizacije i predaje prevodilačkih radova, poseban akcenat stavljamo na završinu kvalitativnu kontrolu i osiguravanje vrhunskog kvaliteta prevodilačkih usluga koje u celosti pokrivaju potrebe klijenta. 

•  Niske cene:

Vrlo dobro smo upoznati sa tržištem, sa uslugama koje pružamo i načinom obezbeđivanja kvaliteta istih i to u stepenu koji nam omogućava da ponudimo konkurentno niske cene za sve vrste prevodilačkih usluga koje obavljamo i imajući uvek kao smernicu kvalitet od kojeg ne odstupamo. 

•  Brzina i doslednost:

Golden Fleece Translations maksimalno poštuje ugovorene rokove primopredaje prevodilačkog dela a istovremeno garantuje i brzi odgovor na svaki vaš hitan zahtev.

•  Poverenje – poverljivost:

Za Golden Fleece Translations i njene saradnike, poverljivost je nepovrediva politika u okviru pružanja vrhunskog kvaliteta prevodilačkih usluga. Poverljivost, ako je to neophodno, se garantuje i u pismenom obliku putem potpisivanja Ugovora. 

 

SEE ALSO
Golden Fleece
Office Support
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon