dierminies

Tumačenje

Tumačenje predstavlja jednu od najznačajnijih oblasti jezičkih usluga i tiče se smisaonog prenosa značenja isključivo usmene reči.

Za tumačenje, pružaju se tri vrste usluga

A) Simultani prevod

Prevodilac se nalazi unutar specijalno ugrađene kabine vršeći simultani prevod govora.

B) Konsekutivni prevod

Prevodilac se nalazi u istom prostoru sa govornicima, beleži i prevodi na kraju govora.

C) Tumačenje šapatom.

Prevodilac se nalazi uz sagovornike prevodeći simultano šapatom.

U Golden Fleece Translations pristupamo tumačenju uz veliku odgovornost iz razloga što se radi o lingvističkim uslugama koje, u poređenju sa pismenim prevodom, ne podležu konačnoj korekturi i kvalitativni rezultat zavisi isključivo od samog tumača, obima stečenog znanja, njegovog iskustva i talenta.

Iz tog razloga, pobrinuli smo se da našim klijentima stavljamo na raspolaganje tumače koji poseduju sve navedene kvalitete a dodatno su obučeni da prevode sa svih dijalekata kao i da poznaju šire osnove kulture i civilizacije u cilju tačnog prenošenja bilo kog značenja, gradeći na taj način suštinski i rezultativno, komunikaciju između svakog govornika i njegovog sagovornika ili publike.

U cilju što boljeg pružanja usluga, predlažemo:
 • Obavestite nas na vreme uz vremenski rok od nedelju dana unapred da će vam biti potrebne usluge jednog od naših tumača.
 • Dostavite nam teme koje će biti razmatrane kao i mesto i vreme održavanja manifestacije.
 • Informišite tumača relevantno sa terminologijom koja se tiče manifestacije (uvodna reč, naučna terminologija i sl.)

Apsolutno poštovanje poverljivih podataka od strane tumača je zagarantovano iz razloga što je isto predviđeno kodeksom profesionalne etike.

Golden Fleece Translations pruža usluge tumačenja za sledeće:

 • Kongresi
 • Generalne sednice
 • Razne manifestacije
 • Seminari
 • Zasedanja
 • Sastanci
 • Skupovi
 • Konferencije
 • Radni sastanci
 • Skupštine
 • Privredne delegacije, zasedanja i pregovori
SEE ALSO
Golden Fleece
Office Support
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon