Zašto Golden Fleece

Golden kvalitet
usluga

Koristeći dobro oproban sistem raspodele, realizacije i predaje prevodilačkih radova, poseban akcenat stavljamo na završinu… opširnije…

Niske
cene

Vrlo dobro smo upoznati sa tržištem, sa uslugama koje pružamo i načinom obezbeđivanja kvaliteta istih i to u stepenu koji… opširnije…

Brzina i
doslednost

Golden Fleece Translations maksimalno poštuje ugovorene rokove primopredaje prevodilačkog dela a istovremeno garantuje… opširnije…

Poverenje
poverljivost

Za Golden Fleece Translations i njene saradnike, poverljivost je nepovrediva politika u okviru pružanja vrhunskog kvaliteta… opširnije…

USLUGA TRANSLATION

documents Zvanični prevodi
dokumenata
opširnije…
graduations Prevodi diploma
biografija
opširnije…
< /figcaption>
health docs Prevodi medicinskih
& farmaceutskih tekstova
opširnije…
money documents Računovodstveni &
finansijsko ekonomski prevodi
opširnije…
congress Usmeni prevodi,
simpozijuma & skupova
opširnije…
emporio Privredni prevodi
opširnije…
docs Prevodi upravnih
dokumenata
opširnije…
market Prevodi pravnih
tekstova
opširnije…
documents Tehnički, tehnološki i informatički prevodi
documents Prevodi web stranica & e-shops
documents Turizam & Pomorstvo
documents Filološki prevodi
Tumačenje
U Golden Fleece Translations pristupamo tumačenju uz veliku odgovornost iz razloga što se radi o lingvističkim uslugama koje, u poređenju sa pismenim prevodom, ne podležu konačnoj korekturi i kvalitativni rezultat zavisi isključivo od samog tumača, obima stečenog znanja, njegovog iskustva i talenta…..

opširnije…

Overe

U Golden Fleece Translations pružamo usluge zvaničnih overa u koje spadaju:

• Zvanična overa od strane advokata

Prevod se smatra zvaničnim kada je overen od strane advokata.

Prevodilac dostavlja advokatu prevod zajedno sa originalnim tekstom i advokat potvrđuje tačnost prevoda kao i da je preveden tekst u skladu sa odredbama grčkog zakonodavstva.

Overa advokata je neophodna za prevode zvaničnih državnih dokumenata / aktova kao što su razne potvrde, pasoši, diplome, vozačke dozvole itd. ili u slučaju kada se radi o dokumentaciji izdatoj u inostrastvu a koja će biti dostavljena grčkim državnim službama ili o dokumentima izdatim u Grčkoj a koja se podnose na uvid organima u inostranstvu. Takođe, overu advokata potvrđuje Advokatska Komora relevantno sa originalom potpisa advokata.

Naše usluge

Golden Fleece Translations preuzima na sebe da vam preda kompletno odrađen prevod overen od strane advokata a po vašem zahtevu.

• Overa (Haški pečat)

Overa (APOSTILLE) je pojednostavljena overa dokumenata i notarskih aktova koji se izdaju u zemljama koje potpadaju pod relevantan pod brojem 3 član ¸¸Haške Konvencije¸¸. To znači da dokumenta izdata od strane državnih službi i overena su (od strane organa koji su ista izdali ili od strane notara), su momentalno važeća u svim zemljama koje su uključene u navedeni zakonski okvir.

Overa APOSTILLE se izdaje od strane nadležnog organa zemlje koja izdaje dokumenat i stavlja se kao pečat na originalna dokumenta ili na overene fotokopije potvrđujući original potpisa, svojstvo na osnovu kojeg je dejstvovala osoba koja isti dokumenat potpisuje i podatke o pečatu koji nosi dokumenat.

• Konzularna overa

Konzularna overa je vrsta overe dokumentacije u cilju korišćenja u inostranstvu. Overavaju se dokumenta koja su sačinjena na teritoriji zemalja koje nisu članice Haške Konvencije a biće podneta na uvid na teritoriji druge države. Konzularna overa se koristi u slučajevima u kojima nije moguće staviti haški pečat (Apostille) i potvrđuje da se sadržaj dokumenta smatra važećim kao i da je isti dokumenat originalan u skladu sa zakonodavstom u toj stranoj zemlji.

Relevantne usluge koje pružamo

Golden Fleece Translations vam pruža kompletne usluge i za konzularne overe koje se tiču prevoda pravnih, ličnih, ekonomskih ili druge vrste dokumenata uključujući i dokumenta koja se podnose na uvid i koriste u Konzulatu.
opširnije…

Наши клијенти

SEE ALSO
Golden Fleece
Office Support
TRAVEL WITH
Golden Fleece
Travel Agency
SEE ALSO
Golden Fleece
Real Estate
SUBMIT TO OUR newsletter
like facebook calendar currency converter weather icon